welcome for shared knowledge and experience

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โรคขาดวิตามิน บี 1

โรคขาดวิตามิน บี 1
            วิตามิน บี 1 หรือ ไธอะมิน (Thaiamine)มีหน้าที่สำคัญในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารเพื่อให้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต หากขาดวิตามิน บี 1 จะเป็นโรคเหน็บชา
            สาเหตุ
1.       ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ แหล่งอาหารวิตามิน บี 1 ได้แก่ จมูกข้าวสาลี  รำข้าวสาลี เนื้อหมูสด ข้าวซ้อมมือ เป็นต้น
2.       ร่างกายมีภาวะต้องการใช้วิตามินมากขึ้น เช่น ภาวะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
3.       โรคหรือพยาธิสภาพบางอย่าง ทำให้ความต้องการวิตามินบี 1 มากขึ้น เช่น โรคติดเชื้อ หรือภาวะไข้สูง
4.       ผู้ที่ดื่มสุราหรือยาดองเป็นประจำ
5.       ผู้ป่วยโรคตับแข็ง
อาการแสดง อาการแสดงจะแตกต่างกันในเด็กและผู้ใหญ่
1.       โรคเหน็บชาในเด็ก (infantile beriberi) มักพบในอายุ 2-3 เดือน มักมีอาการ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เช่นหน้าเขียว หอบเหนื่อย ตัวบวม หัวใจโต เต้นเร็ว  ร้องเสียงแหบ ไม่มีเสียง  อาจตายภายใน 2-3 ชั่วโมง
2.       โรคเหน็บชาในผู้ใหญ่ ( adult beriberi)
2.1    มีอาการชาโดยไม่บวม มักชาปลายมือ ปลายเท้า กล้ามเนื้อของแขนและขาไม่มีกำลัง
2.2    มีอาการชาและบวม  มักชาปลายมือปลายเท้า มีน้ำคั่งในช่องท้อง และช่องปอด บางรายมีอาการหอบเหนื่อย หัวใจโตและเต้นเร็ว หัวใจอาจวาย ถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีอาจเสียชีวิต

Ault Beri-beri

Infantile Beri-ber
  

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน